inwestor_FAQ

1. Czy udziałowcem – inwestorem może być firma, np. moja spółka?

Tak, udziałowcem – inwestorem może zostać osoba prywatna bądź prawna z każdego kraju Unii Europejskiej.


2. Czy taka inwestycja jest zaliczana jako koszt uzyskania przychodu dla mojej firmy?

Nie. Inwestycja co prawda będzie widoczna na bilansie Twojej firmy w sekcji ‘aktywa’ ale nie będzie stanowić ona kosztu uzyskania przychodu.


3. Jakie i gdzie zapłacę podatki od dywidendy?

Dywidendę należy opodatkować zgodnie ze swoją rezydencją podatkową lub rezydencją podatkową swojej firmy, w zależności od tego, kto jest inwestorem.

Wypłata dywidendy na rzecz polskich rezydentów podatkowych:

  • Podatek od osób fizycznych – w Polsce przychody z tytułu dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%;
  • Podatek od osób prawnych – w Polsce przychody z tytułu dywidend opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Wypłata dywidendy na rzecz brytyjskich rezydentów podatkowych:

  • Podatek od osób fizycznych – w UK pierwsze £5,000 rocznie wypłacone jako dywidenda jest zwolnione z podatku. Następnie, dla podatników podatku dochodowego na stawce 20% podatek od dywidendy wyniesie 7.5%. Dla podatników podatku dochodowego na stawce 40% podatek od dywidendy wyniesie 32.5%. A dla podatników na stawce 45% podatek od dywidendy wyniesie 38.1%;
  • Podatek od osób prawnych – w UK przychody z tytułu dywidend opodatkowane są podatkiem Corporation Tax – obecnie 19% (17% do 2019r).

4. Mam kapitał w PLN i będę musiał go przewalutować na GBP a po inwestycji z powrotem na PLN. Jak ograniczyć ryzyko walutowe?

‘Kurz’ po referendum w sprawie brexitu nieco już opadł i funt się stabilizuje. Gospodarka UK idzie w dobrym kierunku, rząd spłaca dług, tnie zasiłki, obniża podatki i zgodnie z planem w 2020r ma być już nadwyżka budżetowa. Obecnie jest rekordowa liczba firm na rynku – ok. 5.5mln. Bezrobocie jest niskie i ciągle spada mimo napływu imigrantów z Europy. Planowane są ogromne inwestycje i w Londynie i na północy Anglii. To wszystko może wpłynąć na to, że funt w dłuższej perspektywie się umocni dzięki czemu możesz zyskać dodatkowo w momencie wypłaty dywidendy i kapitału.

Przy wpłacie większego kapitału możesz spróbować użyć zabezpieczenia na kontraktach walutowych lub opcjach walutowych – tu powinieneś skontaktować się ze specjalistą w tej dziedzinie lub ze swoim bankiem.


5. Czy polecacie jakiś tani sposób przelewania środków z Polski do UK?

Na dzień dzisiejszy tanim sposobem jest np. Transferwise. Niestety tu często są problemy z odczytaniem od kogo i za co wpłynęły pieniądze. Dlatego zaraz po wykonaniu przelewu napisz do nas na adres email: invest@marproinvest.com i podaj szczegóły swojej operacji.


6. W jakim miesiącu otrzymam dywidendę?

Dywidendę otrzymasz raz w roku nie wcześniej niż po 12-tu pełnych miesiącach od momentu wpłaty kapitału. Dywidendy w naszej firmie wypłacane są dwa razy w roku – w marcu i wrześniu (w ostatni dzień miesiąca). Przykład: wpłaciłeś kapitał w grudniu 2015r – dywidendę za pierwszy rok otrzymasz w marcu 2017r, kolejną w marcu 2018r i tak dalej do momentu wyjścia z inwestycji.


7. Na jaki okres mogę zainwestować swój kapitał?

Minimalny okres wynosi 1 rok, maksymalny zaś 3 lata. Ewentualne przedłużenie umowy zawsze możemy negocjować w momencie kończenia się okresu inwestycyjnego.


8. Co jeśli w trakcie trwania inwestycji będę potrzebował wypłacić swój kapitał?

Różne są sytuacje w życiu dlatego jeżeli będziesz potrzebował wypłacić swój kapitał przed końcem umowy, to taką mozliwość dajemy. Utracisz wtedy swój zysk ale kapitał odzyskasz w całości. Oczywiście pieniądze cały czas pracują w naszych biznesach i nie leżą np. na koncie bankowym, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wypłaty kapitału w terminie do 45 dni od dnia zgłoszenia nam takiego faktu.


9. Czy wielkość dywidendy jest stała, czy zależna od wyników spółki?

Wypłacane zyski czyli dywidendy są stałe. Umożliwiają to właśnie udziały typu preference. Oczywiście dywidenda z definicji płacona jest z zysku spółki. Dlatego schemat księgowo-prawny Grupy jest tak pomyślany, że spółka aeXea Ltd nie może mieć straty. Dodatkowo dywidenda z udziałów typu preference nawet, jeżeli nie wypłacona w jednym roku, to zgodnie z prawem przechodzi w zobowiązania spółki (liabilities) i musi być wypłacona w najbliższym możliwym terminie.


10. Chcę zainwestować przez moją spółkę. Czy jest możliwe późniejsze ewentualne przepisanie udziałów (inwestycji) z mojej spółki na mnie prywatnie?

Tak. Twoja spółka może zbyć taką inwestycję na rzecz np. swoich udziałowców. Wtedy nam należy przedstawić odpowiedni dokument z takiej transakcji.


11. Czy ponoszę jakieś koszty prawno-księgowe w związku z wejściem i wyjściem w inwestycję?

Nie, wszystkie koszty księgowo-prawne związane ze zmianą struktury udziałowców w spółce bierzemy na siebie.


12. Kiedy i w jaki sposób otrzymam potwierdzenie swoich udziałów?

Po przesłaniu nam niezbędnych dokumentów weryfikujących Twoją tożsamość (wykaz otrzymasz emailem) wraz z podpisaną umową inwestorską, możesz przelać nam pieniądze. Następnie w terminie do 30 dni wyślemy Ci pocztą certyfikat udziałów, tzw. Share Certificate, który to jest potwierdzeniem Twoich udziałów. Twoje udziały będą dopisane w Companies House na koniec kwartału kalendarzowego (31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 31 grudzień). Pierwszą dywidendę otrzymasz tak jak w punkcie 6 powyżej.


Jeżeli masz więcej pytań prosimy napisz do nas na adres: invest@marproinvest.com